Vi­ta tryff­lar

Ingre­di­en­ser för cir­ka 35 styc­ken

Sticka i höst - - Koppla Av -

200 g + 400 g vit cho­klad | 200 g ko­kos­fling­or att vän­da tryff­lar­na i | sprits med mun­styc­ke på 12 mm | 100 g ko­kos­mjölk | 50 g ko­kos­fling­or | 50 g rumsvarmt smör

Til­lag­ning:

50 min.

Stel­na:

cir­ka 8 tim.

1 För 35 läck­ra grädd­vi­ta tryff­lar med ko­kos­fling­or: Fin­hac­ka först 200 g vit cho­klad. Ko­ka se­dan upp ko­kos­mjöl­ken. Dra bort den från vär­men och till­sätt vit cho­klad un­der om­rör­ning. Blan­da ner ko­kos­fling­or­na.

2 Häll upp ga­nachen (tryf­fels­me­ten) i en skål, täck med plast­fo­lie och låt stå kallt minst 6 tim­mar.

3 An­vänd se­dan en el­visp och vis­pa ga­nachen till en smi­dig kräm sam­ti­digt som du till­sät­ter det rumsvar­ma smö­ret. Häll ner ga­nachen i sprit­sen och sprit­sa ut 35 klic­kar (cir­ka 2,5 cm) på en plåt med bak­pap­per. Låt tryff­lar­na stel­na i 2 tim­mar.

4 Ros­ta ko­kos­fling­or­na i ugn (190° över­vär­me) cir­ka 5 mi­nu­ter och låt sval­na. Hac­ka och smält 400 g vit cho­klad i vat­ten­bad. Låt sval­na tills den är fing­er­ljum­men. Ge tryff­lar­na ett över­drag av vit cho­klad och rul­la dem se­dan i ko­kos­fling­or. Låt stel­na på bak­plåts­pap­per. Njut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.