HALVPATENTSTICKNING

Sticka i höst - - Grunder -

Den så kal­la­de halv­pa­ten­ten är ett av de po­pu­lä­ras­te stick­mönst­ren. Den mar­kan­ta ribb­struk­tu­ren är iö­gon­fal­lan­de och gör den tjoc­ka stick­ning­en be­hag­ligt varm.

1 Det spe­ci­el­la med halvpatentstickning är mas­kor­na som stic­kas i var­vet un­der. Du för in stic­kan i en re­dan stic­kad mas­ka från fö­re­gå­en­de varv. På ena si­dan stic­kar du om­väx­lan­de 1 avig och 1 rät mas­ka. På and­ra si­dan stic­kar du mas­kor­na som de vi­sas, för de rä­ta mas­kor­na för du in stic­kan

dju­pa­re. Ef­tersom mas­kor­na ba­ra stic­kas dju­pa­re på vartan­nat varv fram­trä­der de ka­rak­te­ris­tis­ka pa­ten­trib­bor­na ba­ra på rät­si­dan. På avigsidan är mönst­ret be­tyd­ligt tjoc­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.