LÄGG UPP MAS­KOR VID KAN­TEN

Sticka i höst - - Grunder -

Ge­nom att läg­ga upp mas­kor i si­dan kan du öka mas­kan­ta­let i stick­ning­en med fle­ra mas­kor.

1 Håll ar­be­tet i hö­ger hand och lägg ar­bets­gar­net – som vi­sas ovan – runt väns­ter tum­me.

2 För stic­kan un­der­i­från in ge­nom ög­lan vid tum­men och dra ige­nom gar­net.

3 Låt se­dan ög­lan gli­da av tum­men på stic­kan och dra åt. Och se – nu sit­ter en mas­ka till på stic­kan.

4 Uppre­pa steg 1–3 tills du har öns­kat an­tal nya mas­kor på stic­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.