CHECKLISTA FÖR TÄV­LINGS­DA­GEN

Stora Loparguiden - - DITT BÄSTA LOPP -

1 Keps och sol­glas­ö­gon

– oav­sett om det reg­nar el­ler är so­ligt kom­mer de att gö­ra nyt­ta.

2 Num­mer­lapp och fy­ra sä­ker­hetsnå­lar – en för var­je hör­na för att undvika flad­der.

3 Lö­par­kloc­ka – så att du kan chec­ka ti­den och far­ten när du vill, om du vill.

4 Nöd­peng­ar – en el­ler ett par hund­ra­lap­par.

5 Bomulls­van­tar – hål­ler hän­der­na var­ma och fun­ge­rar ut­märkt som sno­roch an­sikts­ser­vett när du flå­sat i ett par mil.

6 Slit och släng­trö­ja och sop­säck – trö­jan vär­mer innan star­ten, sop­säc­ken iso­le­rar vär­men och hål­ler dig torr.

7 Lö­par­s­horts el­ler ­tajts – väl in­sprung­na fa­vo­ri­ter som ald­rig ska­ver.

8 Lö­par­strum­por – ut­an el­ler med få söm­mar och ald­rig i bo­mull för att undvika blå­sor.

9 Lö­par­s­kor – se nr 7.

10 Tid­tag­ningschip – fäst det på din ena sko.

11 Bil­nyc­kel – stop­pa den i fic­kan el­ler fäst den i sko­snö­ret på skon ut­an chip.

12 Sol­skydds­kräm – om so­len är fram­me. Du kom­mer att till­bringa många tim­mar ut­om­hus.

13 Va­se­lin el­ler lik­nan­de – smörj in­ner­lå­ren, ljums­kar­na, ax­lar­na, bröst­vår­tor­na el­ler and­ra stäl­len där söm­mar kan ska­va.

14 Li­te to­a­pap­per – ifall det tar slut på ba­ja­ma­jjor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.