01 Kol­ka­ta

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Kol­ka­ta (Cal­cut­ta) i In­di­en var en av de störs­ta han­dels­met­ro­po­ler­na i Asi­en vid den här ti­den och den yt­ters­ta ham­nen för Zheng He på hans förs­ta re­sa. Det var en vik­tig hamn för ho­nom, sär­skilt med tan­ke på att de just ha­de va­rit tvung­na att ge sig av från Sri Lan­ka. Si­tu­a­tio­nen mås­te ha va­rit kri­tisk med tan­ke på ex­pe­di­tio­nens dubb­la syf­te att dels be­dri­va lön­sam han­del och dels eta­ble­ra Ki­na som en su­per­makt. Man tror att skatt­skep­pen till­bring­a­de lång tid här i Kol­ka­ta in­nan de åter­vän­de till Ki­na med vär­de­full last och ut­länds­ka am­bas­sa­dö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.