SIR JOHN FRANK­LIN 1786–1845

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Den Tragiska Franklinre­san -

John Frank­lin ut­märk­te sig un­der sin tid i brit­tis­ka flot­tan. Han ha­de er­fa­ren­he­ter av Ark­tis se­dan 1819. Han ut­nämn­des till gu­ver­nör över Van Di­e­mens land på and­ra si­dan klo­tet (nu­ti­da Tas­ma­ni­en) 1836 men blev av­satt 1843. Ett par år se­na­re, 1845, blev han le­da­re för den ex­pe­di­tion som slut­gil­tigt skul­le kart­läg­ga Nord­väst­pas­sa­gen.

Kort­bio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.