Upp­täckts­hi­sto­ria

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

1903 Led­de ett team på sex per­so­ner på den all­ra förs­ta ex­pe­di­tio­nen som lyc­ka­des ta sig ige­nom Nord­väst­pas­sa­gen längs Ka­na­das kust och upp­täck­te en väg mel­lan At­lan­ten och Stil­la ha­vet.

1910 Pla­ne­ra­de sin till slut fram­gångs­ri­ka re­sa till Sydpolen men var ef­ter den in­te fär­dig med upp­täc­kan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.