06 Ja­va

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Pre­cis som Qui Nohn var Ja­va en vik­tig hamn längs han­dels­rut­ten. Från att ti­di­ga­re ha kon­cen­tre­rat sig mest på jord­bruk ha­de Ma­ja­pa­hitri­ket vänt sitt in­tres­se mot han­deln, som nu blomst­ra­de. Zheng Hes flot­ta an­län­de vid en tid­punkt av po­li­tiskt ka­os men lyc­ka­des än­då eta­ble­ra sig som en vik­tig han­dels­part­ner och blev en del av makt­struk­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.