12 Sep­tem­ber 1911

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

Det ver­kar tvek­samt om vi får mil­da­re vä­der – vil­ket gjor­de att jag be­stäm­de mig för att för­sö­ka nå de­pån vid 80:e la­ti­tu­den den här gång­en. Att ris­ke­ra män­ni­skors och djurs liv ba­ra för att man är ob­sti­nat och att fort­sät­ta ba­ra för att man har star­tat – allt så­dant vo­re mig främ­man­de. Om vi ska vin­na i det här spe­let mås­te vi va­ra för­sik­ti­ga – ett en­da för­has­tat be­slut och allt kan va­ra för­lo­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.