29 Mars 1912

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

Var­je dag har vi va­rit be­red­da att be­ge oss mot de­pån som finns 18 kilo­me­ter här­i­från, men när vi öpp­nat tält­öpp­ning­en har vi för­blin­dats av snöy­ra. Jag tror in­te vi kan hop­pas på att nå­got ska räd­da oss men vi ska ut­här­da. Vi blir för­stås sva­ga­re och slu­tet kan in­te va­ra långt bor­ta. Det är synd men jag tror in­te att jag or­kar skri­va nå­got mer. R. S

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.