JU­RIJ ALEK­SE­JE­VITJ GA­GA­RIN 1934–1968

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Jurij Gagarin -

Kort­bio

Han var strids­pi­lot i det sov­je­tis­ka flyg­vap­net och född i byn Klus­hi­no. Som ton­å­ring för­stod Ga­ga­rin att han vil­le bli pi­lot när han såg ett ryskt Yag-jakt­plan gö­ra en nöd­land­ning in­te långt ifrån hans hem­by. Någ­ra år se­na­re gick han med i en flyg­klubb, och han flög själv för förs­ta gång­en 1955.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.