10 GO­DA­HOPP­SUD­DEN

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Även om det in­te är helt sä­ker­ställt finns upp­gif­ter från den ve­ne­ti­ans­ke kar­to­gra­fen Frau Mau­ro om att Zheng He och hans skatt­flot­ta ska ha run­dat Go­da­hopp­sud­den på sin sista re­sa 1433. Om det stäm­mer, var ki­ne­ser­na fle­ra år fö­re eu­ro­pé­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.