Man föll i vatt­net

Strömstads Tidning - - Nyheter - CA­MIL­LA HAAGEN 0522-99200 Ca­mil­la.haagen@stam­pen.com

En per­son för­des till sjuk­hus på sön­dags­för­mid­da­gen ef­ter att ha ham­nat i vatt­net i Grebbestad.

Rädd­nings­tjänst och am­bu­lans lar­ma­des vid 11.30-ti­den på sön­dags­för­mid­da­gen om att en per­son av okänd an­led­ning ham­nat i vatt­net i Grebbestad i Ta­nums kom­mun.

En­ligt SOS Alarm kun­de rädd­nings­tjäns­ten 15 mi­nu­ter se­na­re hjäl­pa per­so­nen, en man, ur vatt­net och han blev om­hän­der­ta­gen av am­bu­lans­per­so­nal.

Rädd­nings­tjäns­ten kun­de 15 mi­nu­ter se­na­re hjäl­pa per­so­nen, en man, ur vatt­net

– Man­nen har förts till sjuk­hus med am­bu­lans, sä­ger Ola Nils­son, team­le­da­re på SOS Alarm.

En­ligt rädd­nings­tjäns­ten ver­kar det som om man­nen gått längs med en bryg­ga och tril­lat i vatt­net av en olycks­hän­del­se. Han var vid med­ve­tan­de och pra­ta­de när han las­ta­des i am­bu­lan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.