Fakta: Sa­m­ar­be­tet

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Be­slu­tet om sam­ar­be­te med Nor­ge fat­ta­des av re­gi­on­sty­rel­sen i Re­gi­on Jämt­land-här­je­da­len. Det hand­lar om ett lö­pan­de ut­veck­lings­ar­be­te som ska på­gå i tre år och ut­vär­de­ras, för­änd­ras och do­ku­men­te­ras.

Sa­m­ar­be­tet gäl­ler i förs­ta hand lis­ta­de i Funäs­da­len. I stäl­let för att be­hö­va åka 240 kilo­me­ter till Ös­tersund kan de nu i stäl­let re­mit­te­ras till Röros sjuk­hus i Nor­ge, 70 kilo­me­ter bort.

Pa­ti­en­ter­na kan se­dan re­mit­te­ras vi­da­re till Trond­heims sjuk­hus om det hand­lar om så­pass avan­ce­rad vård att Röros in­te kan ta hand om det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.