Åta­las för att ha stu­lit läsk­kon­centrat

Strömstads Tidning - - Nyheter -

En per­son i 30-års­ål­dern står åta­lad miss­tänkt för att ha stu­lit kar­tong­er in­ne­hål­lan­de läsk­kon­centrat från en bu­tik i Grebbestad. Fö­re­ta­get yr­kar ett ska­de­stånd på 39 000 kro­nor.

Det var den 8 de­cem­ber för­ra året som en per­son, som är i 30-års­ål­dern, ska ha gjort in­brott i bu­ti­ken.

Re­dan kloc­kan 06.28 da­gen där­på ska den miss­tänk­ta per­so­nen bli­vit an­hål­len, en an­hål­lan som häv­des vid lunch­tid da­gen ef­teråt.

Den miss­tänk­te per­so­nen har er­känt brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.