Van­da­li­se­ra­de ny skol­gård

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Den nya skol­går­den som in­går i till­bygg­na­den av Ta­nums­sko­lan bör­ja­de bli klar för in­vig­ning. Men för­ra vec­kan in­träf­fa­de en om­fat­tan­de ska­de­gö­rel­se. Hit­tills okän­da gär­nings­män ha­de ryckt upp träd, blom­mor och bus­kar och rul­lat bort den nya gräs­mat­tan. Nu är det för­stör­da åter­ställt och skol­går­den åter i skick för den stun­dan­de in­vig­ning­en. Hän­del­sen är po­li­san­mäld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.