Fak­ta: Re­gi­onstöd på tre år

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

För­u­tom Vit­lyc­kes dan­scen­ter ger Väst­ra Gö­ta­lands kul­tur­nämnd treå­rigt kul­turstra­te­gi­bi­drag till Dals­lands lit­te­ra­tur­för­e­ning (dri­ver Bok­da­gar i Dals­land), Stal­le­brot­tet (teater i So­tenäs), Gö­te­borgs in­ter­na­tio­nel­la or­gela­ka­de­mi, Hal­mens hus (Bengts­fors), Me­e­ting Plays (Biskops­går­den), Ve­ry Spe­ci­al Arts (vill ge al­la möj­lig­het att ta del av kul­tur), 3:de vå­ning­en (dans och konst, Gö­te­borg), Ata­lan­te (scen­konst, Gö­te­borg), Dans­kom­pa­ni­et Spinn (in­te­gre­rat), Nääs konst­hant­verk, Sha­re Mu­sic&per­for­ming Arts (in­ter­na­tio­nell kul­tur­or­ga­ni­sa­tion), Film­pe­da­go­ger­na Fol­kets Bio, Gothen­burg Stu­di­os De­ve­lop­ment (film­klus­ter på Lind­hol­men, Gö­te­borg), Gö­te­borgs bild­verk­stad, Clan­de­s­ti­no In­sti­tut, Sunds­by vän­för­e­ning (Tjörn).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.