NOLHÔTTEN

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

Ja jekk ma en tur opp jolk­jäl­larn, fö ja tyk­kes de ä hi­mollt att se på allt som lig­ger in­stabb­la där. Po­tät­bengan­ne full­pröp­pa me po­tä­ter, a sia ära höu­ve­vis me mo­röd­dar a and­re grön­sa­ger. Ja sät­te ma på en krakk ti hyn­net, tog fram e un­na­jömt flas­ke a togg ma en re­jal subb.

Men op­pe på bengen me king­ar ha­de ja jo lakt e li­de löd­de. De va lett mött­rar a nog­ge krom­per op­pe ti, men no stå den på jol­göl­vet.

Ja klej­ja ma ti hu­flöt­ten, sia togg ja ma en subb tell. Då jekk da opp fö ma at­ter de ha­de vort nog­gen a stärt po­tä­ter. An­te ba­re de, nog­ge ha­de ro­da til mo­rö­dan­ne öuv­se.

– Ära nog­ge ga­let? fröu­va Ma­li nä ja kom in. Du ha skrok­kar ti skalln.

– De har vort tjy­var i jolk­jäl­larn sa ja. Ja ble va­ret nä den lel­le löd­da me möttran­ne va flöt­ta på, a de va öv­se nog­gen som ha­de ro­da rönt ti mo­rod­bengen.

– Åfan, sa Ma­li. At­ter den får vort if­re.

– Men no ska ja or­ne tell

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.