Thu­re Abra­hams­son

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

I Strömstads kyr­ka har det hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för Thu­re Abra­hams­son. Kom­mi­nis­ter Maria Johns­son för­rät­ta­de grif­te­tal, över­lå­tel­se och bi­bel­läs­ning. Mu­sik­di­rek­tör Karl-ax­el Falk spe­la­de som in­led­ning Kopp­ång­en och till av­slut­nings­mu­sik fick vi lyss­na till Trös­te­vi­sa. Han spe­la­de ock­så till psal­mer­na Blott en dag, ett ögon­blick i sän­der och Lär mig, du skog, att viss­na glad. Karl-ax­el var ock­så so­list och sjöng Jag har hört om en stad ovan mol­nen och Tack min Gud för vad som va­rit. Vack­ra blom­mor fanns

i kyr­kan från fa­milj, släkt och vän­ner. Gå­vor har ock­så kom­mit in till Lä­ka­re ut­an Grän­ser, Di­a­be­tes­fon­den och Hjärt­lung­fon­den till Thu­res min­ne. Ent­re­pre­nör Ima Andersson var värd i kyr­kan och vi­sa­de fram fa­milj, släkt och vän­ner till av­sked un­der ti­den som det spe­la­des still­sam mu­sik. Fle­ra var de som tac­ka­de Thu­re för fin vän­skap. Er­land Lun­dqvist tac­ka­de Thu­re för hans en­ga­ge­mang i Cen­ter­par­ti­et. Ef­ter ak­ten in­bjöds till min­nes­stund i för­sam­lings­hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.