Sti­li­ga stil­le­ben

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

På Ar­ti­pe­lag på­går just nu ut­ställ­ning­en Mo­ran­di / Ed­mund de Waal. Ett ef­ter­tänk­samt möte mel­lan den ita­li­ens­ke, kult­för­kla­ra­de må­la­ren Gi­or­gio Mo­ran­di och sam­ti­da konst­närs­ke­ra­mi­kern Ed­mund de Waal. Det här är förs­ta gång­en som brit­ten Ed­mund de Waal pre­sen­te­rar si­na verk i Sve­ri­ge och tio av de som in­går i ut­ställ­ning­en är en di­a­log med Mo­ran­dis iko­nis­ka mål­ning­ar. Han har dess­utom upp­fört ett verk di­rekt på väg­gen i Ar­ti­pe­lags konst­hall, som är väl värd ett be­sök. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 1 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.