Hant­ver­kat

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Carl Dagg gör pa­ra­ply­er som till­ver­kas för hand i Malung, i nor­ra Eu­ro­pas en­da kvar­va­ran­de pa­ra­ply­fa­brik. I pro­duk­tio­nen an­vänds so­li­da ma­te­ri­al som trä, me­tall, vax­ad bo­mulls­mix och gar­vat narv­lä­der. Me­tall­de­tal­jer­na kom­mer från an­ri­ka Spor­rong i Stock­holm och läd­ret från små öländs­ka går­dar. Re­sul­ta­tet är långt ifrån de mass­pro­du­ce­ra­de pa­ra­ply­er vi är va­na vid.

Carl Dagg, 1 250 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.