Cool i ko­stym

En­ligt mo­de­hus som Jil San­der, Mar­ni och Mai­son Mar­tin Mar­gi­e­la är ko­sty­men hös­tens hetaste uni­form.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Av: Cat­ha­ri­na Swartz

På ax­eln Anya Hind­march, ca 14 600 kr Ha­ka på mo­de­hu­sens am­bi­tiö­sa an­da och sat­sa på en pro­fes­sio­nell, mo­no­krom look med personliga accessoarer. En minst sagt håll­bar in­ve­ste­ring till gar­de­ro­ben.

Tys­ka mo­de­hu­set Jil San­der mat­cha­de ko­sty­men med po­lo­trö­ja un­der hös­tens vis­ning.

Grepp­bart J.W An­der­son, ca 16 500 kr Dres­sa­de loa­fers Guc­ci, ca 5 800 kr

Klas­sis­ka snitt Ro­de­b­jer, 2 299 kr

Mar­ke­rad mid­ja Ro­de­b­jer, 3 499 kr

Vac­ker kra­ge Totê­me, 1 800 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.