FRANSK LANTTERRIN

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Grisle­ver och späck kan fin­nas i frys­dis­ken, men går an­nars att be­stäl­la i din bu­tik. Re­cep­tet krä­ver viss fram­för­håll­ning – först ska köt­tet ma­ri­ne­ras ett dygn och när ter­ri­nen se­dan är ba­kad be­hö­ver den vi­la en natt i kyl­skåpet.

12 per­so­ner

200 g fläsk­kar­ré ut­an ben 200 g ank­bröst­fi­lé ut­an skinn 200 g kyck­ling­lår­fi­lé­er ut­an skinn 150 g späck 50 g grisle­ver 1 pur­jo­lök, den vi­ta de­len 1/2 dl cog­nac 1 1/4 msk flingsalt 1 tsk tor­ka­de pro­ven­cals­ka ör­ter (tim­jan, per­sil­ja och mej­ram) Tunt ski­vat späck, ca 30x40 cm Cor­nichons, grön­sal­lad, fin­hac­kad gräslök och ba­gu­et­te till ser­ve­ring

Tär­na fläsk­kar­ré, ank­bröst, kyck­ling­lår, späck och le­ver. Skär den vi­ta de­len av pur­jo­lö­ken myc­ket smått. Blan­da allt­sam­mans med cog­nac, salt och ör­ter i en skål. Täck över och ma­ri­ne­ra i kyl­skåpet över nat­ten.

Låt späck­ski­vor­na lig­ga i kallt vat­ten, ca 30 mi­nu­ter. Låt rin­na av och tor­ka dem tor­ra med hand­duk el­ler hus­hålls­pap­per. Klä en av­lång form, ca 1 1/4 li­ter, med späck­ski­vor­na. Låt det över­flö­di­ga späc­ket hänga över kan­ter­na.

Värm ug­nen till 175 gra­der. Ko­ka upp vat­ten till ett vat­ten­bad.

Mal köt­tet till­sam­mans med ma­ri­na­den i kött­kvar­nen (el­ler fin­hac­ka det fint för hand). Kör det i mat­be­re­da­ren så att det är rik­tigt blan­dat. Lägg över allt­sam­mans i den späck­kläd­da for­men, tryck ner allt med han­den så att det in­te bil­das någ­ra luft­fic­kor. Vik över späc­ket så att det täc­ker köt­tet och täck allt­sam­mans no­ga med alu­mi­ni­um­fo­lie.

Ba­ka ter­ri­nen i vat­ten­bad i ug­nen tills in­ner­tem­pe­ra­tu­ren är 65 gra­der (ca 1 1/4 tim­me). Låt sval­na i rumstem­pe­ra­tur och se­dan vi­la över nat­ten i kyl­skåp så att kon­si­sten­sen blir fast.

Vänd upp ter­ri­nen och skra­pa bort över­flö­dig ge­lé. Skär i gans­ka tjoc­ka ski­vor och ser­ve­ra dem rumstem­pe­re­ra­de till­sam­mans med cor­nicho­ner, grön­sal­lad, hac­kad gräslök och ski­vad ba­gu­et­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.