ENTRECÔTE MED BÉARNAISESÅS

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ser­ve­ra med ny­fri­te­ra­de pom­mes fri­tes, gär­na hem­gjor­da.

6 por­tio­ner

6 ski­vor entrecôte Raps­ol­ja Salt och ny­mald svart­pep­par Hac­kad per­sil­ja, samt grö­na skott och spä­da blad till ser­ve­ring

Béar­nai­se

250 g smör 1 dl torrt vitt vin 1 dl vitvins­vi­nä­ger 1 scha­lot­ten­lök, fin­hac­kad 1 1/2 tsk svart­pep­par­korn, grov­kros­sa­de 1 msk tor­kad dra­gon 1 msk kör­vel el­ler per­sil­ja, fin­hac­kad 3 äggu­lor 1/2 dl vat­ten

Ta fram köt­tet så att det blir rumstem­pe­rat fö­re tillag­ning.

Smält smö­ret till béar­nai­se­så­sen och ställ ka­strul­len åt si­dan så länge. Ko­ka ihop vin, vi­nä­ger, lök, pep­par, hälf­ten av dra­go­nen och hälf­ten av kör­vel el­ler per­sil­ja i en an­nan ka­strull tills un­ge­fär en tred­je­del av väts­kan åter­står. Si­la.

Vis­pa sam­man äggu­lor och vat­ten och vis­pa ner den si­la­de vin­re­duk­tio­nen. Pla­ce­ra över en ka­strull med sju­dan­de vat­ten och vis­pa tills bland­ning­en bör­jar tjock­na.

Ta av från vär­men och vis­pa i det smäl­ta smö­ret li­te i ta­get. Rör ner res­te­ran­de dra­gon och kör­vel, sma­ka av med salt och håll så­sen varm tills köt­tet är fär­digt.

Gnid in köt­tet med li­te ol­ja, sal­ta och pepp­ra. Gril­la köt­tet i grill­pan­na el­ler på gril­len på bå­da si­dor till den stek­grad du fö­re­drar. Låt köt­tet vi­la fem mi­nu­ter fö­re ser­ve­ring.

Strö per­sil­ja över köt­tet och ser­ve­ra med grö­na skott och spä­da blad, samt béarnaisesås och pom­mes fri­tes. 2014 Châ­teau de Se­gu­in, Frank­ri­ke, Bor­deaux, 3958, 99 kr 2013 Châ­teau le Puy, Frank­ri­ke, Bor­deaux, 74689, 319 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.