Brygg­liv och go­da bryg­der

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Är du till­ba­ka från se­mestern och saknar det lätt­je­ful­la li­vet på bryg­gan? Då kom­mer Sprit­mu­seums öl­bryg­ga att räd­da dig. Öl­bryg­gan lig­ger vid Va­sa­ham­nen på Djur­går­den och är ett sam­ar­be­te mel­lan Sprit­mu­seums re­stau­rang och Sve­ri­ges Obe­ro­en­de Små­bryg­ge­ri­er. Här an­das du salt­stänkt sen­som­mar­bris och väl­jer bland ett va­ri­e­ran­de ut­bud av läc­ker hant­verksöl – to­talt finns över fem­ton oli­ka öl på fat och mäng­der på flas­ka. I ber­sån in­till kan du även nju­ta av en som­mar­me­ny som styrs av dags­färs­ka tan­kar, in­tryck och upp­le­vel­ser. Bryg­gan gäs­tas även av de oli­ka hant­verks­bryg­gar­na och i au­gusti går bland an­nat Op­pi­gårds Bryg­ge­ri, Jämt­lands Bryg­ge­ri, Werm­lands Brygg­hus och Jäd­raöl loss på kra­nar­na. Öp­pet al­la dagar i vec­kan, så länge väd­ret tillå­ter. Läs mer på sprit­mu­se­um.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.