Pop-up-te­a­ter i Hornstull

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

För­ra som­ma­ren föd­des pop-up-te­a­tern Te­a­tern un­der bron i Hornstull, med pjä­sen Va­pen­vi­la av Fred­rik Vir­ta­nen som förs­ta upp­sätt­ning. I går var det pre­miär för den ny­skriv­na pjä­sen Skuldsa­ne­ring av Mar­tin Bengts­son i re­gi av Roj­da Se­ker­söz. Hand­ling­en ut­spe­lar sig på Öresunds­tå­get och kret­sar kring en ång­est­lad­dad par­re­la­tion. I rol­ler­na mö­ter vi Ju­lia Mar­ko-Nord, Kristo­fer Ka­miy­a­su och Isa­bel­la Tou­ma Pet­ters­son. Pjä­sens mu­sik är kom­po­ne­rad av Kristi­an Ant­ti­la. te­a­ter­nun­der­bron.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.