Från kvar­ters­häng till sa­lu­hall

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

En rik­tig höjd­punkt på Helsing­fors re­stau­rang­kar­ta är kvar­ters­ha­ket Ho­li­day Bar. All­de­les in­till vatt­net på ön Ska­tud­den hit­tar vi den­na kom­bi­ne­ra­de bar och re­stau­rang som ser­ve­rar en me­ny med allt från färsk fisk till ve­ge­ta­ris­ka rät­ter. Vi slår till på bläck­fis­ken samt en pas­ta med avo­ka­do och cashew, nå­got vi in­te be­hö­ver ång­ra. Drin­ken chi­li mu­le går hel­ler in­te av för hac­kor (ho­li­day-bar.fi). In­ne i sta­dens Gam­la sa­lu­hall lig­ger Sto­ry vars sön­dags­brunch är ett mås­te. Vad sägs om avo­ka­do­to­ast, ba­nan­pann­ka­ka och ome­lett med par­ma­skin­ka? När hung­ern är mät­tad är det ba­ra att fla­ne­ra vi­da­re i sa­lu­hal­len och in­su­pa at­mo­sfä­ren från den klas­sis­ka gam­la te­gel­bygg­na­den upp­förd år 1889 (re­stau­rant­sto­ry.fi).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.