Fär­dig­blan­dat på flas­ka

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Har du in­te all­tid öns­kat att ha en äk­ta daiqui­ri à la He­ming­way på lut i ky­len? El­ler kun­na häl­la upp en pink negro­ni el­ler mar­ga­ri­ta när det plöts­ligt ring­er på dör­ren. I boken Cock­tails på flas­ka lan­se­rar bar­ten­dern Ge­or­ge Ka­po­nis tren­den med att prep­pa flas­kor med klas­sis­ka drin­kar. Allt går att gö­ra i för­väg, me­nar Ge­or­ge och hans två med­för­fat­ta­re. I boken sam­sas tips och fak­ta med ett fyr­ti­o­tal re­cept. Allt sam­man­hål­let av en text där sväng­ar­na tas ut re­jält. Myc­ket un­der­hål­lan­de.

Cock­tails på flas­ka (Na­tur & Kultur), 199 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.