Fransk fi­ness

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Her­mès nya doft tar sitt namn från fö­re­ta­gets äls­ka­de Twil­ly-scarf och är fram­ta­gen av de­ras egen par­fymör Christi­ne Na­gel, hen­nes tred­je för det frans­ka lyx­mär­ket. En pigg, ung doft med in­slag av ing­e­fä­ra, san­del­trä och natt­hy­a­cint som kom­mer i en här­ligt lek­full för­pack­ning där kor­ken är plom­monstop och en sil­kes­scarf i mi­ni­a­tyr­for­mat knu­tits kring flask­hal­sen. Twil­ly d’ Her­mès lan­dar i de svens­ka bu­ti­ker­na i bör­jan av sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.