Matscen i världs­klass

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Som en av USA:s främs­ta mat­stä­der har Phi­la­del­p­hia en re­stau­rangscen i världs­klass. Vi in­le­der på Hung­ry Pi­geon. De­lä­ga­re Pat O’Mal­ley har till­bring­at åt­ta år på le­gen­da­ris­ka Balt­ha­zar i New York och bju­der på en sä­songs­be­to­nad me­ny, för den mo­di­ge re­kom­men­de­ras den lil­la du­van som gril­lats till per­fek­tion. Vi­da­re be­ger vi oss till Ken­sing­ton Qu­ar­ters i Fishtown. Där ryms en eko­lo­gisk träd­gård, slak­ta­re, mat­bu­tik, bar och re­stau­rang un­der ett och sam­ma tak. Mis­sa hel­ler in­te sta­dens sig­na­tur­rätt chee­se ste­ak sand­wich: en ga­tuköks­dröm där nöt­kött och ost ser­ve­ras i en varm ci­a­bat­ta. Per­fekt att äta bakom rat­ten på pick­upen in­nan man tor­kar av hän­der­na på jean­sen och kör till­ba­ka till var­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.