JAK­TEN PÅ DEN EVI­GA SOM­MA­REN

Ita­li­ens­ka pa­ra­di­sö­ar, frans­ka so­ci­e­tets­bo­en­den och gre­kis­ka ar­ki­tekt­dröm­mar. Vi har valt ut fem ny­öpp­na­de ho­tell i Eu­ro­pa att för­länga som­ma­ren på.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Ka­rin Ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.