FLANKSTEK MED FERMENTERADE RÄDISOR OCH HET KOREANSK SÅS

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Rä­di­sor­na tilla­gas en dag i för­väg. Ser­ve­ra rät­ten med kokt ris el­ler lägg kött, rädisor och sås i sto­ra sal­lads­blad och ät med hän­der­na.

6 per­so­ner

600 g ong­let/njur­tapp el­ler flankstek Salt och pep­par

Fermenterade rädisor

2 knip­por rädisor, skur­na i fjär­de­de­lar 2 små röd­be­tor, skur­na i fjär­de­de­lar 10 g ing­e­fä­ra, fin­ri­ven 1 vit­löks­klyf­ta, fin­ri­ven 3 msk flingsalt 2 1/2 dl vat­ten

Koreansk sås

35 g gochu­jang (koreansk chili­pas­ta, även an­nan chili­pas­ta kan an­vän­das) 10 g ing­e­fä­ra, fin­ri­ven 2 msk so­ja 2 msk ris­vi­nä­ger 2 tsk ho­nung 2 tsk se­sa­m­ol­ja 1 vit­löks­klyf­ta, pres­sad Salt och pep­par

Blan­da al­la in­gre­di­en­ser till de fermenterade rä­di­sor­na. Låt stå i rumstem­pe­ra­tur tills det bör­jar bubb­la (över nat­ten), för­va­ra se­dan i kyl­skåp tills det ska an­vän­das.

Sal­ta och pepp­ra köt­tet och gril­la på me­del­vär­me till öns­kad grad av ge­nom­stek­ning. Vänd då och då. Lyft av från gril­len och låt vi­la en stund.

Blan­da al­la in­gre­di­en­ser till så­sen.

Ski­va köt­tet och ser­ve­ra det med till­be­hö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.