Tre bäs­ta cock­tai­lap­par­na

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Är du en hem­ma­bar­ten­der som törs­tar ef­ter tips och in­spi­ra­tion? Lugn, hjäl­pen är nä­ra! Det räc­ker att ploc­ka fram te­le­fo­nen och lad­da ner någ­ra smar­ta och prak­tis­ka ap­par. Här är de tre bäs­ta just nu: Cock­tail Flow: En av de ab­so­lut bäs­ta i klas­sen, med mas­sor av sök­möj­lig­he­ter och för­slag. Här kan du ock­så läg­ga upp ditt eget hem­ma­sor­ti­ment och lå­ta ap­pen ta fram lämp­li­ga re­cept.

Cock­tails: be­come a re­al bar­ten­der: Per­fekt för ny­bör­ja­ren. Bå­de mas­sor av re­cept, men ock­så tips och tricks kring tek­ni­ker. En­bart iP­ho­ne.

Distil­ler: Bra cock­tails krä­ver bra rå­va­ror – och med den här ap­pen får du lä­ra dig allt du be­hö­ver om de oli­ka spritsor­ter­na, plus att du får ex­pert­guid­ning till vad du ska sat­sa på att kö­pa och in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.