Ex­klu­sivt mö­te mel­lan nor­diskt och ja­panskt

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Nor­dis­ka rå­va­ror och ja­pans­ka tek­ni­ker. Det är te­mat bakom Fri­da Rong­es och Al­bin Ed­bergs nya tep­pa­ny­a­kire­stau­rang Unn på Brun­ke­bergstorg i Stock­holm. Kro­gen lig­ger av­skilt i Taks lo­ka­ler och har ba­ra plats för åt­ta gäs­ter åt gång­en, som al­la sit­ter runt koc­ken som tilla­gar och ser­ve­rar ett an­tal mind­re rät­ter.

– Jag har all­tid ve­lat ska­pa en tep­pa­ny­a­ki som är lyx­i­ga­re och mer in­tim än vad jag ti­di­ga­re upp­levt, sä­ger Fri­da Ronge, kre­a­tiv le­da­re för Unn.

Unn slog upp por­tar­na den 23 augusti och ser­ve­rar en fast av­smak­nings­me­ny för 1 495 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.