Fan­ta­si­fullt glas

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

An­na Kraitz nya va­soch skåls­e­rie Pa­dam är upp­kal­lad ef­ter den be­röm­da frans­ka sång­en som of­ta sjung­its av Édith Pi­af. För sin förs­ta kol­lek­tion i glas till­bring­a­de form­gi­va­ren många tim­mar i Må­lerås hyt­ta för att lä­ra sig hant­ver­ket och ma­te­ri­a­let, och re­sul­ta­tet blev fy­ra ut­trycks­ful­la va­ser i oli­ka stor­le­kar och en ge­ne­rös skål. Fär­ger­na va­ri­e­rar från liv­fullt gult till stramt vitt. ma­le­ras.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.