Helt hy­ste­riskt

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Det är tunn­sått med strum­por i kvinn­li­ga mo­de­re­por­tage och hip­pa dam­klä­des­bu­ti­ker, trots att de verk­li­gen be­hövs i vårt kal­la land. Hap­py Socks vill för­änd­ra det­ta och lan­se­rar där­för Hys­te­ria, ett strump­va­ru­mär­ke för mo­de­med­vet­na kvin­nor. Med en mängd oli­ka mo­del­ler, färgska­lor och möns­ter – och kva­li­te­ter som mer­ce­ri­se­rad bo­mull, vis­kos, ex­klu­si­va ull­kva­li­té­er och söm­lös ny­lon – ska damstrum­pans mar­gi­na­li­se­ra­de till­va­ro tas igen med be­sked. Hys­te­ria släpp­tes i bu­tik och on­li­ne i går och strum­por­na lig­ger mel­lan 120 och 300 kro­nor pa­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.