Eng­lands coo­las­te kul­turstad

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Sep­tem­ber och dim­man har åter­i­gen svept in från Nor­dat­lan­ten, sänkt sig över prå­mar och ka­jer, gat­lyk­tor och strand­pro­me­na­der. Kans­ke är det­ta den vack­ras­te ti­den att be­sö­ka Li­ver­pool. Med sitt eget Ta­te Mo­dern, ar­ki­tek­tur i världs­klass och en sprud­lan­de konst­scen är sta­den i dag mer än Be­at­les och fot­boll. Ne­re i ma­ri­nan, där frakt­far­tyg ti­di­ga­re las­ta­de stål och tim­mer, re­ser sig i dag sam­ti­da konst­mu­se­er. Hamn­bas­säng­en kan­tas av eko­vän­li­ga kafé­er och Iängs sta­dens kul­ler­stens­ga­tor sam­sas i dag Miche­l­in­re­stau­rang­er med in­ter­na­tio­nel­la kläd­de­sig­ners.

Vi chec­kar in på 2 Black­bur­ne Ter­ra­ce. I ett ge­or­gi­anskt town­house från 1860 har de­sig­nern Glenn Whit­ter ska­pat ett ho­tell som – med en­dast fy­ra sov­rum – på många vis på­min­ner om ett hem. Röd­mu­rad te­gel­fa­sad, vå­nings­höga föns­ter. In­red­ning­en är liv­li­ga­re: per­si­ko­fär­ga­de soff­grup­per i sam­met, vik­to­ri­ans­ka sto­lar med bro­de­ra­de skal­bag­gar och klar­blå hel­täck­nings­mat­ta i trap­pen. En so­ber bas för en week­end i Stor­bri­tan­ni­ens coo­las­te kul­turstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.