Ma­gisk matscen

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Li­ver­pool har seg­lat upp som en av Stor­bri­tan­ni­ens mest spän­nan­de mat­stä­der. Vi in­le­der på lo­ka­la pu­ben Ye Crac­ke. Väg­gar­na täcks av skis­ser från lo­ka­la konst­nä­rer, där­ibland John och Cynt­hia Len­non, som var stam­mi­sar på 60-ta­let. Vi går vi­da­re till Mowg­li. Här, bland ex­po­ne­ra­de te­gel­väg­gar, grov­hugg­na trä­bord och var­ma lyk­tor, sit­ter 90-ta­lis­ter med tyg­på­sar från den lo­ka­la skiv­han­deln och sam­sas över skå­lar med in­disk stre­et food. Av­slut­nings­vis be­ger vi oss mot Phil­har­mo­nic Di­ning Rooms. Den go­tis­ka bygg­na­den från 1800-ta­let vi­sar – med mönst­rat mo­sa­ik­golv, ma­hog­ny­bar och Ches­ter­fi­eld­möb­ler – en an­na si­da av Li­ver­pool.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.