Mat­tor, fo­to­konst & skulp­tu­rer

Ex­per­ter­na bakom kon­stap­pen Ar­tworks gui­dar till sen­som­ma­rens vik­ti­gas­te ut­ställ­ning­ar.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

KAMERAN, MÄN­NI­SKAN OCH STA­DEN

KONSTNÄRLIGA MAT­TOR

Ar­tworks är ett slags Hem­net för konst. Läs mer på ar­tworksapp.com

Ver­ner Åmell och hans Åmells konst­han­del har un­der se­na­re år byggt upp en sam­ling verk av någ­ra av vå­ra främs­ta svens­ka fo­to­konst­nä­rer. Nu bjuds vi på en im­po­ne­ran­de show med kän­dis­fo­to­gra­fer som Hans Ham­mar­ski­öld och Rolf Wert­hei­mer. Ut­ställ­ning­en,...

Se­dan 2008 har gal­le­ris­ten Je­a­net­te Ste­in­s­land och ent­re­pre­nö­ren Jacob Kampp Ber­li­ner ställt ut unga ta­lang­ful­la konst­nä­rer och loc­kat till sig nya konst­sam­la­re ge­nom att an­pas­sa sig till da­gens be­hov. Hös­ten öpp­na­des med pom­pa och ståt med konst­nä­ren...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.