LAMMKOTLETTER MED UGNSROSTADE TO­MA­TER

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Ser­ve­ra gär­na med ång­kok­ta ha­ri­cots verts. Po­ta­tis­mos pas­sar ock­så bra till.

4 per­so­ner

1 kg kvist­to­ma­ter, gans­ka små 1 knip­pa sal­lads­lök, hal­ve­ra­de 4 kvis­tar ros­ma­rin 1/2 dl oliv­ol­ja Flingsalt och ny­mald svart­pep­par 1 kg lammkotletter, gär­na dub­bel­styc­ka­de 1 ci­tron, saf­ten Ca 1 dl ba­si­li­kab­lad

Värm ug­nen till 200 gra­der. Lägg bak­plåts­pap­per i en lång­pan­na el­ler ugns­fast form.

Lägg to­ma­ter, sal­lads­lök och ros­ma­rin i for­men. Drop­pa över ol­jan, sal­ta och pepp­ra. Vänd runt allt­sam­mans så att grön­sa­ker­na täcks av ol­ja. Ros­ta i ug­nen ca 30 mi­nu­ter tills to­ma­ter­na pre­cis bör­jar spric­ka.

Gril­la un­der ti­den lammkot­let­ter­na någ­ra mi­nu­ter på var­je si­da tills de är la­gom ge­nom­stek­ta för din smak. Sal­ta och pepp­ra dem och lägg över på ett varmt fat. Lägg alu­mi­ni­um­fo­lie löst ovan­på och låt köt­tet vi­la ca 5 mi­nu­ter.

Pres­sa färsk ci­tronsaft över köt­tet och top­pa med färsk ba­si­li­ka. Ser­ve­ra med de ros­ta­de grön­sa­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.