Gå loss på det go­da

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Vill du få vi­net att sjunga till ma­ten? Då ska du lä­sa matvir­tu­o­sen och vi­näls­ka­ren Michel Ja­mais se­nas­te till­skott i bok­värl­den. I boken Vi­net & Ma­ten får du en sinn­lig re­sa i gast­ro­no­mis­ka kom­bi­na­tio­ner.

ad­li­bris.com, 193 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.