Klä dig som Björn Borg

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Den om­ta­la­de fil­men Borg har pre­miär den 6 sep­tem­ber, men re­dan i förr­går vi­sa­des kol­lek­tio­nen som ta­gits fram spe­ci­fikt för fil­men på Kung­li­ga Ten­nishal­lens cen­ter­court.

Björn Borg Sig­na­tu­re Col­lec­tion be­står av upp­da­te­ra­de klas­si­ker med tids­ty­pis­ka de­tal­jer från 70-ta­let och har stark an­knyt­ning till fil­men, där vi ser Sver­rir Gud­na­son i rol­len som Björn Borg samt stjär­nor som Shia LaBe­ouf, Tu­va No­vot­ny och Stel­lan Skars­gård. Kol­lek­tio­nen släpp­tes i bu­tik och på bjorn­borg.com di­rekt ef­ter vis­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.