Lent för ansiktet

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Snart är hös­ten här och det är dags att ta hand om hu­den som fått sig en om­gång av sol och bad un­der som­ma­ren. Svens­ka L:a Bru­ket har i da­gar­na lan­se­rat nya hud­vårds­räd­da­ren Broc­co­li Seed Oil. Det är en fukt­gi­van­de och skyd­dan­de ol­ja för ansiktet gjord på eko­lo­gis­ka och na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser. Som nam­net an­ty­der in­ne­hål­ler den för­u­tom tis­tel, raps, jo­jo­ba och sol­ros även broc­co­li­frön.

L:a Bru­ket, Broc­co­li Seed Oil, 369 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.