Lek­full lam­pa

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Det ita­li­ens­ka be­lys­nings­va­ru­mär­ket Fosca­ri­ni lan­se­rar änt­li­gen sin pris­be­lö­na ska­pel­se Fi­lo i Sve­ri­ge. Ba­kom den lek­ful­la lam­pan står form­gi­va­ren Andrea Anas­ta­sio, som ut­gått från be­grep­pen gläd­je, iro­ni och stil – vil­ket tyd­ligt fram­går av de­sig­nen. I fo­kus lig­ger lam­pans sladd, vac­kert de­ko­re­rad med hand­blåsta Mu­ra­no-glas­ku­lor i oli­ka fär­ger och for­mer. När lam­pan tänds re­flek­te­ras lju­set i ku­lor­na och ska­par ett ut­tryck som lyf­ter vil­ket rum som helst. Du hit­tar den nya lam­pan i väl­sor­te­ra­de de­sign­bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.