Ny design i hi­sto­risk miljö

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

En­dast ett par mi­nu­ter från sta­dens mest be­röm­da se­värd­het – Akro­po­lis – hit­tar du Athens­was. Det ele­gan­ta de­sign­ho­tel­let för­e­nar an­ti­kens charm med mo­der­nis­mens stram­het i 21 rum och svi­ter. Cor­bu­si­er- och Ei­leen Graymöb­ler är när­mast non­cha­lant ut­ströd­da, de mar­mor­ståt­li­ga bad­rum­men har Mond­ri­an­lik­nan­de speg­lar och de­tal­jer av val­nöts­trä. Från din bal­kong hör du det sval­kan­de su­set av pla­ta­ner och på tak­ter­ras­sen bjuds det drin­kar och en sol­ned­gångs­ut­sikt som sträc­ker sig till Ege­is­ka ha­vet. Da­gen ef­ter styr du ko­san mot SNFCC, re­de­rikung­en Stav­ros Ni­ar­chos kul­tur­cen­ter som lig­ger strax sö­der hu­vud­sta­den. Ba­kom de­sig­nen lig­ger stjärnar­ki­tek­ten Ren­zo Pi­a­no som in­spi­re­rats av klas­sisk gre­kisk ar­ki­tek­tur. I den pam­pi­ga bygg­na­den hit­tar man na­tio­nal­bib­li­o­tek och rym­li­ga ut­ställ­nings­lo­ka­ler. Dess­utom bjuds be­sö­ka­ren på en vac­ker vy över Fa­li­ro­buk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.