Gour­met på gre­kis­ka

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Stramt in­red­da Coo­koo­vaya är en av den gre­kis­ka hu­vud­sta­dens mest om­ta­la­de re­stau­rang­er. Här la­gar fem kän­diskoc­kar klas­sis­ka gre­kis­ka rät­ter med en twist i en stor vedel­dad ugn. Nygre­kisk mat hit­tar man även på CTC. Nam­net är en om­skriv­ning av gre­kis­kans si­ti­si, att ma­ta, och du gör gott i att lå­ta köks­tea­met gö­ra pre­cis det. Skip­pa med and­ra ord à la car­te-ut­bu­det och välj av­smak­nings­me­nyn för att bätt­re be­kan­ta dig med koc­ken Tsio­ti­nis upp­fin­nings­ri­ka ska­pel­ser.

Cock­tail på ma­ten? Två år i rad har my­si­ga The Clum­si­es ut­setts till en av värl­dens tio bäs­ta ba­rer. Här ser­ve­ras ny­ska­pan­de cock­tails top­pa­de med hand­hugg­na is­bi­tar av hip­ster­ta­tu­e­ra­de bar­ten­ders som helst vill bli kal­la­de mix­o­lo­ger. Be­hövs vick­ning fram­åt små­tim­mar­na finns en lång me­ze­lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.