Aten

Mo­der­na de­sign­ho­tell, spän­nan­de kul­tur­pa­lats och pris­be­lön­ta cock­tail­ba­rer. Vi har valt ut vå­ra fa­vo­rit­stäl­len i den gre­kis­ka hu­vud­sta­den.

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Text: Cat­ha­ri­na Swartz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.