”Först tän­ker sig trai­lern fö­re­vi­sa den otro­li­ga skär­pan – men pix­lar­na är tvärtom pin­samt tyd­li­ga.”

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Se­dan bör­jar spea­ker­rös­ten le­da oss ige­nom en ljudupp­vis­ning, på­min­nan­de om 1900-ta­lets gam­la ste­re­o­test (”min röst ska nu kom­ma från väns­ter si­da”). Imax-rös­ten sä­ger att lju­det kan kom­ma pre­cis var­i­från som helst i lo­ka­len, ”det kan kom­ma här­i­från … el­ler här­i­från!” – men lju­det vi hör för­flyt­tas en­dast ett par me­ter på hö­ger­si­dan av sce­nen. Folk bör­jar be­gra­va si­na hu­vu­den i popcornkar­tong­er­na av ge­nans.

Och det är nu det värs­ta kom­mer. SF Bi­os re­klam­röst skry­ter om att Imax-lju­det är så ex­tremt bra att ”du kan hö­ra en knapp­nål fal­la!” – men tac­ka fa­sen för det när de mix­at upp lju­det till re­na klus­ter­bom­ben av knapp­nå­lar. Är det för att knapp­nå­len på du­ken är fem me­ter lång som he­la sa­long­en då­nar av bas­split­ter när den når gol­vet?

Kjell Häglund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.