Me­ra saft åt fol­ket

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

Allt­fler vill upp­le­va dof­ten av som­ma­rens bär och frukt när höst­mörk­ret sän­ker sig. Det är där­för in­te kons­tigt att saft­hant­ver­ket sprider sig allt mer. I hem­men och även på kro­gar­na. Snart finns det knappt en re­stau­rang med am­bi­tio­ner som in­te gör egen saft som al­ko­hol­fritt al­ter­na­tiv. Land­skaps­ar­ki­tek­ten Petter Berg­ström har i många år va­rit en pas­sio­ne­rad saft­blan­da­re. I hans bok Saft­hus­håll­ning finns åt­tio re­cept och mas­sor av fak­ta kring bär, frukt och ör­ter som kan bli till här­li­ga dryc­ker.

Saft­hus­håll­ning (Na­tur & Kul­tur), 192 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.