Koc­kar­nas fä­bodfa­vo­rit

Svenska Dagbladet - SvD Perfect Guide - - Sidan 1 -

När René Red­ze­pi och koc­kar­na på No­ma i Kö­pen­hamn vill lä­ra sig mer om gam­mal­dags me­je­ri­tek­nik åker de till Ani­ta My­hr i Jämt­land. All­de­les på grän­sen till Norge lig­ger hen­nes fä­bod My­hr­bo­dar­na med mäk­tig ut­sikt över fjäll­värl­den än­da ner till Åresku­tan. På fä­bo­den görs ost och an­nat på gam­mal­dags vis med mjölk från hen­nes fjäll­kor och får – och in­köpt get­mjölk. Ani­ta My­hrs mest hän­giv­na fan är Mag­nus Nils­son på världs­be­röm­da Fä­vi­ken Ma­ga­si­net vid Åre. Tack va­re ho­nom loc­kas koc­kar även från and­ra kän­da kro­gar till My­hr­bo­dar­na. Al­la vill de ta del av Ani­ta My­hrs fem­tio­å­ri­ga er­fa­ren­het som fä­bodstin­ta. My­hr­bo­dar­na tar emot be­sök un­der he­la fä­bod­sä­song­en. En upp­le­vel­se. Det ser­ve­ras kok­kaf­fe och ny­ba­ka­de våff­lor. my­hr­bo­dar­na.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.